de-TRO-it

“Shrinking Cities” konkurranse – vinnerprosjekt
Sted: Leipzig
Klient: Kulturstiftung des Bundes
der Bundesrepublik Deutschland
Status: Konkurranse 2004,
oppfølgende faser 2005 – 2006
Team: bad-architects network
( Anders Melsom, Ursula Faix,
Paul Burgstaller & Kathrine Nyhus)
Samarbeidspartnere:
Ethan Zuckerman, Cyber-law Harvard (US),
Peter Dematté, (Programmering – fase 3)
Meinrad Ziegler, Linz (Konsulent – fase 1)

Vårt konkurranse- og utstillingsprosjekt “de-TRO-it” tar utgangspunkt i at det er andre parametre enn befolkning som definerer en by. For å danne oss et bedre bilde av Detroit sammenlignet vi Detroit med andre byer i fem kategorier (agglomerasjoner av samme størrelse, største byer på hvert kontinent, vekstbyer, krympende byer i USA og spøkelsesbyer). Ved hjelp av Ethan Zuckermans GAP tools, som han bearbeidet for våre byer, kunne vi sammenligne media-fotavtrykket til Detroit i en global kontekst med vårt utvalg av byer innen de fem kategoriene vi utforsket. Basert på de to første fasene av disse studiene utviklet vi en indeks over krympende byer, ”Shrinking Cities Index”, og målte media-nærværet over et gitt tidsrom. Fase tre av det utviklede prosjektet var en nettside og vårt bidrag til utstillingen “Shrinking Cities – Interventions” på Galerie für zeitgenössische Kunst, Leipzig (GfZK) 2005-6.