Svalr

Nasjonalt fløtingsmuseum og
kompetansesenter for våtmark
Sted: Fetsund
Status: konkurranse 2020

Det store overdekkede uterommet blir byggets signatur og sterke offentlige element. Søylerekken mot Glomma skaper et definert rom, samtidig som det skaper et møte mellom natur og kultur. Svalgangen som arkitektonisk element har lange tradisjoner. Her i museet svever svalgangen lett over terrenget på søyler, som en flåte på land, og beskytter og innrammer byggets funksjoner.