Villa lysaker (lundhagem)

Sted: Bærum
Størrelse: 550 m2
Status: ferdigstilt 2008-2012
Arkitekt: Lundhagem v/ Einar Hagem
Foto ferdig bygg: Dennis Alekseev og
Sam Hughes for Lundhagem

Anders Melsom var som ansatt ved Lundhagem prosjektarkitekt gjennom alle faser for denne eneboligen på Lysaker. Huset erstattet en revet villa på en østvendt tomt som skråner ned mot en privat strand. Villa Lysaker er med hensikt konsentrert på et mindre område av tomten for å gi opplevelsen av en bolig i park.

Utformingen av villaen er motivert ut fra ønsket om å danne skjermede uterom og får mest mulig ut av sjøutsikten mot øst samt kveldssolen fra vest. Disse intensjonene ble best ivaretatt ved å løfte opp husets hoved-oppholdsarealer og legge dem rundt et sentralt atrium. En overdekket adkomst gir en intim inngangssituasjon og en sterk kobling til landskapet rundt. Fasaden mot fjorden er fullglasset og gir panoramautsikt over vannet ved adkomst.

Toppetasjen har en generøs og åpen plan, med oppholdsarealene trappet ned med en halv-etasje mot sjøutsikten. Variasjonen i nivåer og takhøyder gir subtile overganger mellom de enkelte rom i den åpne planen. Atriet avgrenses av et vannspeil med stadig vekslende refleksjoner.