Wolkenstein

Mobilitet- og utviklingsplan
Sted: Selva di Garda / Wolkenstein in Gröden, Sydtyrol, Italia
Status: 2011-2012
Oppdragsgiver: Gemeinde Wolkenstein in Gröden
Team: Melsom arkitektur med QNA + bad architects Paul Burgstaller,
Taylor Davey, Ursula Faix, Vladimir Ristic, Johannes Weninger.
Konsulenter: ILF Consultant Engineers, EUT Consulting engineers
og trafikkplanlegging ved Ingenieurbüro Köll

Studiet for Wolkenstein er fokusert på å redusere de negative aspektene med gjennomgangstrafikken, men samtidig dra nytte av de positive sidene som trafikken kan ha i form av tilgjengelighet og næringsgrunnlag. Derfor ser studiet ikke bare på biler, men alle veibrukerne, inkludert skiheiser, syklister, fotgjengere, motorsykler, skiløpere, busser osv. Basert på grundige trafikk- og SWOT-analyser ble dataene brukt til å lage og teste flere ulike scenarier, med omkjøringsvei eller gjennomgangstrafikk, der prioriteringen lå på offentlig transport og myke trafikanter.