Kulturforum

Konkurranse Kulturhus og bibliotek
Sted: Bodø
Status: Konkurranse 2007
Oppdragsgiver: Bodø Kommune
– Samarbeid med Karsten Bucholz

Prosjektet søker å utnytte muligheten de nye kulturbyggene i Bodø gir til å berike byens offentlige rom. «Kulturforum” danner et nytt klart definert og skjermet byrom som avslutning og åpning av kvartalstrukturen mot sjøen. Plasseringen av den nye bygningsmassen støtter opp om og overskrider på samme tid den overordnede gatestrukturen i Bodø sentrum.